Psikoteknik Genel Bilgiler

Psikoteknik testi yaptıaracak olan adayların bilmek istediklerini bu yazımız altında topladık. Merak ettiğiniz tüm herşeye buradan ulaşabilirsiniz.

Psikoteknik ölçümleri nasıl yapılır
Sürücülerde güvenli araç kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız-mesafe tahmini gibi zihinsel özelliklerinin; tepki hızı, göz, el ayak koordinasyonu gibi psiko-motor yetenek ve beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum, davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçülebildiği” bir sistemdir.
SRC için istenilen gerekli evraklar
Psikoteknik testi için kaydolurken sizlerden istenilen evrakları istenilen sınıf Psikoteknik belgesine göre yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.
Kimler Psikoteknik Almalıdır?
Ticari araç kullanan kişiler her 5 yılda bir yetkili psikoteknik merkezinden sağlık olduğunu gösteren psikoteknik değerlendirme raporunu almalıdır.
Zihinsel Yetenek ve Beceriler, Psikomotor Yetenek ve Beceriler
Trafik kuralları gereği trafik ortamındaki yeteneğe veya kapasiteye sahip olup olmadığını ölçer? Her trafik senaryosu için gerekli bir takım yetenekler vardır.
Psikoteknik ölçümleri nasıl yapılır
DİKKAT DÜZEYİ (SIGNAL) Bu testte, adayın, karmaşık uyaranlar arasından belirli uyaranları ayrıştırması istenerek, seçici dikkat düzeyi ölçülür.
Psikoteknik ölçümleri nasıl yapılır
Psikoteknik raporu sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alınabilir. Psikoteknik raporu almak isteyen kişiye müsait olduğu gün ve saatte randevu oluşturulur
Zihinsel Yetenek ve Beceriler, Psikomotor Yetenek ve Beceriler
Psikoteknik e-rapor sitemi raporu Sağlık bakanlığının denetiminde onaylı kurumlar tarafından kişinin bedensel ve psikolojik durumunun sürücülük yapmaya elverişli olduğunu, psikolog ve psikoteknik test sistemi eşliğinde en az 1 saat süren test ve bu test sonucunda verilmiş olan rapordur.
Psikoteknik ölçümleri nasıl yapılır
Stajyer ehliyetli sürücüler belirlenen cezaları ihlal ettikleri zaman ehliyetleri iptal olmakta ve tekrar ehliyet belgesi çıkartabilmek için psikoteknik testinden geçmek ve bu belge ile tekrar sürücü kursuna kayıt yaptırmak zorundadırlar.